FISHING LEAGUE WORLDWIDE

ANGLER PROFILES :: STATISTICS

DAVID DUDLEY

Angler Profile


DAVID DUDLEY (Lynchburg, VA)


Tournaments Won - Bass Fishing Tournaments

Year Tour Division TOURNAMENT City, State Day 1
WT (FISH)
Day 2
WT (FISH)
Day 3
WT (FISH)
Day 4
WT (FISH)
Winnings Status
2012 FLW Tour FLW Tour Beaver Lake Rogers, AR 12-05 (5) 11-12 (5) 13-13 (5) 16-09 (5) - Professional
2012 FLW Tour FLW Tour Lake Champlain Plattsburgh, NY 24-00 (5) 18-15 (5) 15-09 (5) 20-00 (5) - Professional
2008 FLW Tour FLW Tour Fort Loudoun-Tellico Lakes Lenoir City, TN 20-02 (5) 15-12 (5) 14-09 (5) 15-02 (5) - Professional
2007 FLW Series Eastern Lake Okeechobee Clewiston, FL 13-09 (5) 11-15 (5) 20-02 (5) 18-08 (5) - Professional
2003 FLW Tour FLW Tour Jacobs Cup Richmond, VA 4-07 (2) 7-10 (5) 11-10 (5) 9-07 (5) - Professional
2003 Rayovac FLW Series Midwest Vermillion Tower, MN 16-06 (5) 12-09 (5) 14-03 (5) 14-07 (5) - Professional
2002 Ranger M1 Millennium RANGER M1 - 5-14 (2) 15-11 (5) 9-11 (4) 15-15 (0) - Professional